BẠCH DƯƠNG

Nếu nói về độ hợp nhau của 12 cung hoàng đạo thì sự kết hợp đầy mạo hiểm của Bạch Dương là với Bọ Cạp. Bạch Dương và Bọ Cạp đều chịu sự cai quản của một hành tinh trong hệ mặt trời sao hỏa – vị thần tượng trung cho nguồn năng lượng mãnh liệt, có thể họ sẽ mang đến cho người bạn đời mình một cảm giác thật sự vô cùng mới mẻ và khác lạ. Nhưng dù thế nào Bọ Cạp cũng là mệnh Thủy nên không thể nào tránh khỏi chuyện sẽ có xung đột.

BẠCH DƯƠNG
source: https://i.pinimg.com/564x/a8/bb/ef/a8bbeffdda7993649543591764096e72.jpg

KIM NGƯU

Cung hoàng đạo phù hợp:  Xử Nữ, Ma Kết, và những người cung Kim Ngưu khác. Không những thế Kim Ngưu cũng có thể kết hợp cùng với những cung hoàng đạo Song Ngư, Cự Giải và Bọ Cạp để tạo nên những cặp đôi tuyệt vời.

Các cung hoàng đạo không hợp nhau: mệnh Kim khi kết hợp với mệnh Thổ cũng không phải là một ý kiến sáng tạo lắm nên Bảo Bình và Song Tử là hoàn toàn không phù hợp với Kim Ngưu.

KIM NGƯU
source: https://i.pinimg.com/564x/c3/78/58/c37858083eff8b2839258030d2fec241.jpg
baca juga

SONG TỬ

Cung hoàng đạo phù hợp: Sư Tử và Nhân Mã là kiểu người sinh ra để dành riêng cho Song Tử một số khác có cùng mệnh Kim với Song Tử như Thiên Bình, Bảo Bình. Các cung hoàng đạo không hợp nhau : Kim Ngưu và Ma Kết không thể kết hợp cùng Song Tử để tạo nên một mối quan hệ nghiêm túc đúng mức cho được.
 

SONG TỬ
source: https://i.pinimg.com/564x/10/4e/0e/104e0e341e677dde9d10d3ab4b2f50ce.jpg

CỰ GIẢI

Cung hoàng đạo phù hợp: Cự Giải có cùng các cung hoàng đạo mệnh thủy khác hoàn toàn có khả năng để tạo nên một mối quan hệ hoàn thiện và tốt đẹp như Bọ Cạp, Song Ngư và những người khác cũng mang cung hoàng đạo Cự Giải. Những cung hoàng đạo mệnh Thổ như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết, cũng rất hợp nhau.

Cung hoàng đạo không phù hợp: Bảo Bình, Song Tử và Thiên Bình.

CỰ GIẢI
source: https://i.pinimg.com/564x/c2/73/d8/c273d8884a6dc6ed7a336c3cda2aa240.jpg
baca juga

SƯ TỬ

Cung hoàng đạo phù hợp: Sư Tử rất hợp với Bảo Bình, Song Tử và Thiên Bình, cũng như những cung hoàng đạo mệnh Thổ khác như Bạch Dương, Nhân Mã và những người cùng cung hoàng đạo với mình.

Cung hoàng đạo không phù hợp: Sư tử không có tiếng nói chung với những cung hoàng đạo mệnh thổ như Song Ngư, Cự Giải hoặc Bọ Cạp.

SƯ TỬ
source: https://i.pinimg.com/564x/d4/01/50/d4015086642645f32725d499df3d7b65.jpg

XỬ NỮ

Cung hoàng đạo phù hợp: Xử Nữ rất phù hợp với những cung hoàng đạo mệnh Thổ như Kim Ngưu, Ma Kết. Đồng thời Xử Nũ cũng sẽ cho ra một mối quan hệ tốt đẹp khi họ kết hợp với những cung hoàng đạo mệnh thủy như Bọ Cạp, Cự Giải và Song Ngư.

Cung hoàng đạo không phù hợp: Xử Nữ hoàn toàn không có điểm chung với những người mệnh hỏa như Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã cũng như những người mệnh kim, đơn cử phải kể đến những cung hoàng đạo như Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình. Thậm chí phải tránh vì đây còn là các cặp cung hoàng đạo không thể yêu nhau.

XỬ NỮ
source: https://i.pinimg.com/564x/17/32/3e/17323e31f0409c50636cc801a463a665.jpg

THIÊN BÌNH

Cung hoàng đạo phù hợp: Thiên Bình thường rất dễ dàng để kết hợp với những cung hoàng đạo như Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử. Họ cũng có khả năng tạo nên những mối quan hệ hòa hợp với những cung hoàng đạo khác như (Song Tử, Bảo Bình, và những người cùng cung thiên Bình với họ).

Cung hoàng đạo không phù hợp: Thiên Bình không thể kết hợp cùng với tất cả những cung hoàng đạo mệnh Thổ khác như Xử Nữ và Ma Kết. Tương tự như vậy kết hợp Thiên Bình với những người mệnh Kim như Bọ Cạp, Cự Giải và Song Ngư cũng là một bước đi quá liều mạng, đây còn là các cặp cung hoàng đạo không thể yêu nhau.

THIÊN BÌNH
source: https://i.pinimg.com/564x/35/e1/ba/35e1bace12b374237f3d27a64c9dc43f.jpg

BỌ CẠP

Cung hoàng đạo phù hợp: Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết. Họ cũng đặc biệt có sức thu hút với những cung hoàng đạo mệnh thổ như Song Ngư, Cự Giải và những người có cung cung hoàng đạo là Bọ Cạp khác mặc dù nhiều người cho rằng giữa Bọ Cạp với Bọ cạp khi họ ở cạnh nhau có thể tạo nên một mối quan hệ không tưởng.

Cung hoàng đạo không phù hợp: Sư Tử và Nhân Mã sẽ khiến cho Bọ Cạp như phát điên lên tính cách. Sự tương phản này không thể làm dịu được hoàn toàn nên tổ hợp này hoàn toàn không phải là một sự kết hợp thông minh và an toàn.

BỌ CẠP
source: https://i.pinimg.com/564x/c0/6e/30/c06e307f53f50f85f98c2dc8b395798d.jpg

NHÂN MÃ

Cung hoàng đạo phù hợp: Nhân Mã rất hợp với Bảo Bình, Song Tử và Thiên Bình (cung hoàng đạo mệnh Kim), cũng như cung hoàng đạo mệnh thủy khác như Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã.

Cung hoàng đạo không phù hợp: Nhân Mã không có khả năng kết hợp cùng với những cung hoàng đạo mệnh Thủy như Song Ngư, Cự Giải hoặc Bọ Cạp. điều này cũng sẽ xảy ra khi kết hợp với những cung hoàng đạo mệnh thổ như Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết.

NHÂN MÃ
source: https://i.pinimg.com/564x/4a/dd/b1/4addb1ab8bfe2c906863fdf7d49f05e7.jpg

MA KẾT

Cung hoàng đạo phù hợp: Ma Kết thường dễ bị hấp dẫn bởi những cung hoàng đạo mệnh Thổ, như Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ, cũng như cung hoàng đọa mệnh Thủy như Bọ Cạp, Cự Giải và Song Ngư.

Cung hoàng đạo không phù hợp: Ma Kết không bao giờ có tiếng nói chung với cung hoàng đạo mệnh Hỏa như Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã, cũng như cung hoàng đạo mệnh kim như Song Tử, Bảo Bình và Thiên Bình.

MA KẾT
source: https://i.pinimg.com/564x/fd/79/58/fd7958b62ec5d0af2c61a3634831cb0a.jpg

Không biết những phán đoán dựa trên tính cách như thế này có đúng hay không nhỉ?